دکتر محمد عارف

دکتر محمد عارف

مردم شناسی هنر Anthropoloigiest of Art

بيوگرافي دكتر محمد عارف


بيوگرافي دكتر محمد عارف

"مردم شناس هنر، نويسنده، كارگردان، استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه"

- دكتري تخصصي انسان شناسي هنر(انستيتوي اتنوگرافي و باستانشناسي- ارمنستان)2008
- كارشناسي ارشدهنرهاي نمايشي ادبيات دراماتيك) ايران- 1377
- كارشناسي هنرهاي نمايشي(ادبيات دراماتيك) ايران- 1374
- عضو اصلي هيات رئيسه انجمن انسان شناسي ايران
- استاديار پايه 14 دانشگاه

 • دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در سطح اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي استان مركزي- 1392
 • دريافت جايزهكتاب برتر (كتاب باران و بوران)در سطح اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي استان مركزي- 1392
 • دريافت"سپاس نامه هنري" به امضاء معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران با عنوان "سپاس براي عمري تلاش در راستاي هنر متعالي،  فروردين 1392
 • دريافت تنديس برجسته مقام نخست پژوهشگري برتر هنر و معماري دانشگاه هاي كشور به امضاء وزير علوم ايران،  با حضور معاون اول رييس جمهور در دانشگاه شهيد بهشتي تهران.آذر 1391
 • دريافت مقام نخست پژوهشگري در تمام رشته هاي هنري در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كشور با كسب تنديس بلورين و افتخارنامه پژوهشگري.آذر 1391
 • نامزد دريافت جايزه قلم طلايي بين المللي براي فيلمنامه"روز تولد تو" از بين 327 فيلمنامه سينمايي- 1391
 • دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در سطح اعضا هيات علمي كليه رشته هاي علوم انساني و هنر دانشگاههاي دولتي، پيام نور و آزاد اسلامي استان مركزي- 1391
 • دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در تمام رشته هاي هنري در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كشور با كسب تنديس بلورين و افتخارنامه پژوهشگري( به عنوان پژوهشگر نمونه هنر و معماري كشور)آذر 1390
 • دريافت مقام نخست پژوهشگري در تمام رشته هاي هنري در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كشور با كسب تنديس بلورين و افتخارنامه پژوهشگري.آذر1389
 • دريافتمقام نخست" پژوهشگري برتر" بين اعضا هيات علمي دانشكده علوم انساني، اجتماعي و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك-آذر 1389
 • دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در سطح اعضا هيات علمي كليه رشته هاي علوم انساني و هنر دانشگاههاي دولتي، پيام نور و آزاد اسلامي استان مركزي-آذر 1389
 • دريافت مقام نخست" به عنوان مقاله برتر" در همايش ملي آيينهاي عاشورايي" توام با سخنراني. 1388
 • دريافت مقام نخست"  پژوهشگر برتر" به عنوان پژوهشگر  برتر هنر و معماري"  در بين كليه اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاههاي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي ايران( دانشگاههاي همدان، لرستان و مركزي) سال  1388
 • دريافت مقام نخست " به  عنوان پژوهشگر برتر" فرهنگ و هنر"  در سطح پژوهشگران استان مركزي- سال  1383
 • دريافت جايزه نقدي و تقديرشده ي بخش طنز(برگزيدگان) از هفتمين دوره انتخاب كتاب سال دفاع مقدس ايران براي كتاب " خاك خنده ريز"  1382
 • دريافت جايزه دوم نمايشنامه نويسي ديني استادان دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور. با كتاب شب واقعه 1379
 • دريافت پنج جايزه برتر نويسندگي و كارگرداني از جشنواره هاي تئاتر استان فارس، مركزي و اردبيل 1375-1371 
 • دريافت هيجده جايزه نخست نمايشنامه نويسي از جشنواره هاي تئاتر دانشگاهها و استانهاي كشور 1372 تا 1383
 • داور مجلات معتبر1-بين المللي خارجي(مجله بين المللي زبان و ادبيات) 2- داخلي: الف) علمي پژوهشي، ب)مجلهISC  متعلق به دانشگاه تهران و دانشگاه هاي جهان اسلام (وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران).

نويسنده هفت عنوان كتاب :

 • 1- كتاب كميجان انتشارات طهوري ( آيينهاي نمايشي بومي مردم كميجان ايران) 1391
 • 2-كتاب  باران و بوران  انتشارات سلمان فارسي(مجموعه نمايش نامهاي طنز رزمندگان كازرون درجبهه)1390

] چاپ دوم و سوم باران و بوران: دي و بهمن 1390[

 • 3- كتاب درخت گيان  انتشارات ناييري ( آيين هاي نمايشي بومي قوم ارمن) 1388  
 • 4- كتاب شور شيرين  انتشارات نويسنده  (نمايشنامه اي دفاع مقدسي) 1382
 • 5- كتاب جريره  انتشارات نويسنده (نمايشنامه اي تاريخي)  1382                              
 • 6- كتاب خاك خنده ريز انتشارات كنگره سرداران و چهارده هزار شهيد فارس(كمدي در جبهه) 1381 ] چاپ دوم كتاب خاك خنده ريز-  تير 1391- شيراز. كنگره سرداران فارس[            
 • 7- كتاب شب واقعه انتشارات اميركبير (مجموعه نمايشنامه دفاع مقدس و عاشورايي) 1379 ] چاپ دوم مجموعه نمايشنامه شب واقعه: شهريور 1391[

 پژوهش هاي انجام شده :

 • مجري طرح پژوهشي(بين المللي)بررسي تحليلي وخاستگاه شناسي آيين هاي نمايشي آب پاشان ايراني- 1392
 • مجري طرح پژوهشي (بين المللي) " بررسي تحليلي و ريشه شناختي سنگ نگاره  تاق بستان كرمانشاه ايران از منظر جهانگردي، انسانشناختي و انيميشن1392
 • مجري طرح پژوهشي ريخت نگاري آيين هاي بومي سنتي مردم شهرستان اراك   1388
 • مجري طرح پژوهشي (بين المللي)ريخت نگاري آيين هاي نمايشي بومي قوم ارمن   1387
 • مجري طرح پژوهشي بررسي جنبه هاي فولكلور در ميراث فرهنگي فارس  1387
 • مجري طرح پژوهشي بررسي پنجاه سال نمايشنامه هايدست نويس بوميان استان لرستان   1386
 • مجري طرح پژوهشي ريخت نگاري آيين نمايشي عاشورايي خَرّرِه، در فرهنگ قوم لر   1385
 • مجري طرح پژوهشي بررسي آيين هاي نمايشي مردم كميجان ايران   1383
 • مجري طرح پژوهشي (بين المللي)نقش فرهنگي مردم كازرون درمقابل تهاجم انگليس به شيراز و كازرون  1375

 مقالات چاپ شده در علمي پژوهشي، بين المللي،  ISI و ISC:

 • - مقاله" بررسي 50 نمايشنامه دست نويس بوميان استان لرستان ايران در مجله آمريكايي تحقيقات علميISI.. جولاي 2012. شماره 70
 • - مقاله " بررسي جنبه هاي نمايشي در آيينها و رسم هاي مردم كميجان ايران، مجله نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي. دانشگاه هنر تهران. شماره 3. 1390. رويه 17-5
 • - مقاله " نقش فرهنگي و جايگاه اجتماعي زنان كميجان" مجله بين المللي علم و فرهنگ هند. ISIآوريل 2012
 • - مقاله" بررسي تحليلي و ريشه شناختي آيين نمايشي بومي وارداوار( آب پاشان) در فرهنگ عامه قوم ارمن(1390) مجله ISC دانشگاههاي جهان اسلام و علمي پژوهشي وزارت علوم ايران.1390
 • - مقاله" ريشه شناختي آيين نمايشي  سياه سرفه ايراني " فصلنامه تئاتر ايران. پاييز 1390
 • - مقاله " بررسي تحليلي و ريشه شناختي آيين هاي نمايشي آب پاشان انسان بر انسان و انسان بر طبيعت "(2010) مجله جامعه شناسي. آفريقا. نيجريه.
 • - مقاله " ريخت نگاري آيينهاي نمايشي مردم كميجان با نگرشي ويژه بر كهن الگوي بلاگرداني" (1389).مجله علمي پژوهشي تحقيقات فرهنگي وزارت علوم ايران. تهران. شماره رويه 122- 105
 • - مقاله"مطالعاتي تحليلي بر يكي از آيينهاي نمايشي مردم كميجان ايران با تكيه بر فرضيه هاي مردمنگاري و ساختار دراماتيك ارسطويي"(2010).مجله بين المللي خارجي مقالات و تحقيقات علميSRE.آفريقا.رويه 612-606
 • - مقاله " آيين نمايشي قرباني ايراني در هنگام سياه سرفه" (2009 )مجله بين المللي خارجي مطالعات نمايشي– هند: دوره 3. شماره 1. رويه 102-94
 • - مقاله" نقش نمادين گاو و انسان در تنديس هاي پارسه" (2006). مجله مطالعات شرقي- ايروان. رويه  53-48 
 • - مقاله"فولكلور،گردآوري،نگهداري و نقش پوياي آن در زندگي"(1387)مجله بين المللي نافه تهران:رويه60-58
 • - مقاله" ريخت نگاري آيينهاي نمايشي اقوام ايراني با تكيه بر خاك مقدس"  ( 2006). مجله ملي مطالعات شرقي- ايروان. رويه 102-99
 • - مقاله" ده طرح نمايشي از قصه حضرت يوسف"(1379). فصلنامه تخصصي تئاتر ديني. مشهد: رويه13-5

سوابق علمي و هنري:


برچسب‌ها: دكتر محمد عارف - افتخارات - پژوهش گر - مردم شناسي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و چهارم 1 1393ساعت 14:58  توسط محمد عارف | (6) نظر

فيلمنامه سينمايي روز تولد تو كانديداي دريافت جايزه بين‌المللي قلم طلايي سينماي مقاومت شد


فيلمنامه سينمايي" روز تولد تو" نوشته دكتر محمد عارف (پژوهشگر برگزيده علوم احتماعي، انساني و هنر تمام دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد استان مركزي در سال 1389) به همراه تعدادي از فيلمنامه نويسان برجسته كشور از جمله علي شاه حاتمي، مهرداد خوشبخت، سيروس حسن پور، حسينعلي ليالستاني، دكتر نغمه ثميني، محمد حسن حقيقي، مونا انوري زاده و ... از ميان 327 فيلمنامه متقاضي شركت در مسابقه بين‌المللي قلم طلايي، كانديداي دريافت جايزه بين‌المللي قلم طلايي شد.
دكتر محمد عارف، پژوهشگر برتر هنر و معماري سال‌هاي 1390 و 1391 دانشگاه‌هاي ٱزاد اسلامي ايران، در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه مركزي، هدف از نگارش فيلمنامه سينمايي" روز تولد تو" را عشق به دفاع مقدس برشمرد و گفت: از ابتدا من به قصد گرفتن جايزه قلم طلايي و يا اساسا خوش آمد جشنواره‌ها اين ايده را پرداخت نكرده‌ام. من ذاتا عاشق فرهنگ شهدا و دفاع مقدس هستم و اميدوارم در چند صباحي كه خداوند به من عمر مي‌دهد بتوانم چند قدمي در راستاي نگاه ظريف و در عين حال قدرتمندانه رزمندگان بردارم.

نويسنده فيلم سينمايي ٱيه‌هاي زميني گفت: از اينكه فيلمنامه‌ام از ميان 327 فيلمنامه حرفه‌اي انتخاب شده كه به مرحله نهايي جايزه قلم طلايي راه پيدا كند با تمام وجود خدا را شكر مي‌كنم و به اين جايگاه مي‌بالم.

نويسنده كتاب باران و بوران، موضوع فيلمنامه سينمايي" روز تولد تو" را اجتماعي خانوادگي و ژانر ٱن را كمدي با تن‌پوشي از انسان شناسي جنگ دانست و افزود: من اغلب فيلم‌هاي سينمايي و تله فيلم‌هاي دفاع مقدس را ديده‌ام و اين فيلمنامه شايد شيوه‌اي جديد در حوزه دفاع مقدس هم قلمداد شود . به خاطر اينكه دو خط موازي از دو سوي قصه، ما را با سه زمان متفاوت( گذشته، اكنون و ٱينده) وارد ماجرايي تو در تو و جذاب مي‌كند و مرگ را به بازي گرفتن از سوي رزمندگان به تصوير مي‌كشد. تلاقي اين دو ماجرا نيز باعث بروز داستاني خانوادگي و در عين حال بسيار جدي در موقعيت‌هايي كمدي و طنازي مي‌گردد.

عضو شوراي ارزشيابي تئاتر استان مركزي به چند نكته مهم در فيلمنامه‌اش اشاره كرد و گفت: اين فيلمنامه پنج نكته را در خود جاي داده است: مستند، دفاع مقدس، كمدي، بومي‌نگاري، يادٱوري ناگفته‌هاي اجتماعي در دوران دفاع مقدس و اينكه تمام حوادث اين فيلمنامه( گذشته و اكنون و آينده) در روز تولد امام حسين(ع) اتفاق مي‌افتد. در حالي كه معمولا اغلب داستان‌هاي سينماي ما مربوط به روز شهادت امام حسين (ع) بوده است.

نويسنده تله تئاتر شب واقعه در باره توليد فيلم سينمايي« روز تولد تو»، گفت: البته هر اثر هنري براي ديده شدن خلق مي‌شود نه شنيده شدن و من اميدوارم فيلمنامه روز تولد تو هر چه زودتر به عرصه ساخت و توليد برسد.

گفتني است سومين دوره قلم طلايي در حالي برگزار مي‌شود كه به نقل از دبير جشنواره بين‌المللي مقاومت امسال بي‌سابقه ترين دوره از لحاظ حضور فيلمنامه‌نويسان حرفه‌اي و جوان كشور در اين حوزه به شمار مي‌آيد.

شايان ذكر است مرحله نهايي انتخاب" قلم طلايي" در تاريخ سوم مهرماه سال جاري با حضور مسوولين برجسته كشور در تهران برگزار مي‌شود.


برچسب‌ها: دكتر محمد عارف - افتخارات - دفاع مقدس - فيلمنامه ها
+ نوشته شده در بیست و پنجم 1 1393ساعت 13:29  توسط محمد عارف | (0) نظر

چاپ دوم شب واقعه اثر محمد عارف منتشر شد


شب واقعه شامل سه نمايشنامه با عناوين شب واقعه، پشت درهاي خاكي و بر شانه‌هاي زخمي زينب (س) است كه به واقعه‌ي عاشورا مي‌پردازد. چاپ اول اين اثر در سال 1379 منتشر شده بود.

به گزارش كازرون نما چاپ دوم كتاب «شب واقعه» اثر دكتر محمد عارف توسط انتشارات اميركبير منتشر شد. 

شب واقعه شامل سه نمايشنامه با عناوين شب واقعه، پشت درهاي خاكي و بر شانه‌هاي زخمي زينب (س) است كه به واقعه‌ي عاشورا مي‌پردازد. چاپ اول اين اثر در سال 1379 منتشر شده بود.
نمايشنامه‌ي بر شانه‌هاي زخمي زينب (س) براي نخستين بار در ايام اربعين سال 1375 و بعدا در عاشوراي 1376 به مدت ده شب و به كارگرداني دكتر محمد عارف و هنرمندي بازيگران كازروني اجرا شده بود.
مقدمه اين كتاب را فرشاد فرشته حكمت نگاشته است. محمد عارف اين اثر را به شهيد محسن خسروي تقديم كرده است.

برچسب‌ها: دكتر محمد عارف - افتخارات - كتاب ها - دفاع مقدس
+ نوشته شده در بیست و چهارم 1 1393ساعت 15:51  توسط محمد عارف | (2) نظر

كميجان سرزمين شگفت‌انگيز تات‌ها و مادها


دكتر محمد عارف، نويسنده كتاب «كميجان» سرزمين شگفت‌انگيز تات‌ها و مادها مي‌گويد: متاسفانه اغلب ايرانيان از فرهنگ اين سرزمين‌ غافل شده‌اند. فرهنگ عامه ايران بسيار غني است و مي‌تواند دستمايه‌هاي هنري براي تمام رشته‌ها باشد. بيشتر پژوهشگران، تنها براساس علاقه شخصي در اين حوزه فعاليت مي‌كنند در حالي كه بايد به اين امر توجه ويژه‌اي شود.-

محمد عارف، انسان‌شناس و پژوهشگر فرهنگ عامه در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره وضعيت كتاب‌هايي كه به اين حوزه مي‌پردازند و استقبال مردم از اين كتاب‌ها گفت: به گمان من كتاب‌هاي حوزه فرهنگ عامه ديگر مانند گذشته نيست. متاسفانه ماهواره، تلويزيون، مجله‌ها، تلفن همراه و ديگر سرگرمي‌ها، همچنين از همه مهم‌تر كتاب نخواندن مردم باعث افت مطالعات فولكلوريك در ايران شده است.

وي ادامه داد: متاسفانه بيشتر پژوهشگران از فرهنگ اين سرزمين‌ غافل شده‌اند، فرهنگ عامه ايران بسيار غني است و مي‌تواند دست‌مايه‌هاي هنري براي تمام رشته‌ها به‌شمار آيد.

اين نويسنده انسان‌شناس درباره تاثير حمايت‌هاي مالي در پژوهش‌هاي حوزه فرهنگ عامه بيان كرد: افرادي كه در اين حوزه كار مي‌كنند بيشتر براساس علاقه شخصي است، افرادي نظير انجوي شيرازي، صادق هدايت، ابراهيم شكورزاده، محمد ميرشكرايي، هاشم رضي و ديگران همگي برپايه عشق به سرزمين‌شان اين پژوهش‌ها را انجام داده و يا در حال فعاليتند.

عارف درباره اثر پژوهشي خود «كميجان» توضيح داد: اين كتاب به آيين‌هاي سنتي و كهن كميجان يكي از شهرستان‌هاي استان مركزي مي‌پردازد كه در حوزه‌هاي مختلف انسان‌شناسي، نشان از پيشينه تاريخي اين منطقه و اتصال تاريخي آن‌ها به مادها و تات‌ها دارد اما چنين پژوهش‌هايي در ديگر مناطق انجام نشده است و بايد به اين امر توجه ويژه داشت.

وي افزود: براساس طرح نخستين اين كار، قرار بود مطالعه مردم‌شناختي آييني در سراسر استان مركزي انجام شود اما به‌دليل گستردگي استان، كار غيرعلمي جمع‌آوري شده بود، بنابراين با توافق همكاران پژوهشي، اين كار محدود به شهرستان وفس، كميجان، ميلاجرد و شصت‌وهفت روستاي ديگر شد. اين كتاب نتيجه 11 سال مطالعات ميداني و كتابخانه‌اي به‌شمار مي‌رود.

نويسنده كتاب «درخت گيان» در پاسخ به سوال، دليل انتخاب اين شهرستان نه‌چندان معروف چه بوده است؟ گفت: كميجان يكي از شهرستان‌هاي استان مركزي است كه از لحاظ جغرافيايي بين اراك، فراهان، همدان و آشتيان قرار دارد. اهميت اين پژوهش در مطالعات تاريخي و اسنادي است كه از آن مكان به دست آمده و بيشتر در حوزه انسان‌شناسي، شامل مردم‌شناختي، زبان‌شناسي، مردم‌شناختي فرهنگي و مردم‌شناختي محيطي است و به پژوهش‌هاي جدي‌تر نياز دارد. پژوهش در منطقه كميجان به گروه پژوهشي نشان داد كه اين شهرستان ناشناخته در گذشته‌اي دور محل استقرار و زندگي قبيله‌ها، اقوام، عشاير و گروه‌هاي كوچنده بومي بين‌المللي بوده است.

 اين پژوهشگر انسان‌شناسي هنر، دليل انتخاب نام «كميجان» و ارتباط ميان تات‌ها و مادها را اين‌گونه بيان كرد: پيشينه دانش و فرهنگ عمومي مردمان، فرهنگ و تاريخ يكجانشيني بشر در اين منطقه از فلات ايران، به هزاره سوم پيش از ميلاد برمي‌گردد. مادها كه نخستين حكومت ايراني را تشكيل دادند و از سوي ديگر تات‌ها كه همواره وفس و چهار نقطه ديگر اين شهرستان را براي زندگي انتخاب كرده بودند، هر دو بخشي از حافظه تاريخي اين منطقه به‌شمار مي‌رفتند. دليل نامگذاري اين كتاب نيز براساس آيين‌هاي نمايشي سنتي يافته شده در طول 17 ماه مطالعات ميداني كاملا مستند انتخاب شده است.

عارف ادامه داد: تا وقتي گروه وارد مطالعه ميداني به‌ويژه مشاهده مشاركتي نشده بود، گمان نمي‌برديم كه تات‌ها و مادها در اين‌جا زندگي مي‌كردند. گروه در آغاز مردم‌نگاري آيين‌هاي نمايشي شهرستان كميجان را به‌پايان رساند اما پس از تجزيه‌وتحليل داده‌هاي به‌‌دست آمده از مطالعه ميداني و كتابخانه‌اي در ايران و خارج از ايران به اين نتيجه رسيديم.

نويسنده كتاب «شب واقعه» در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميان آيين‌هاي ايراني اين منطقه با ديگر كشورهاي همسايه ارتباطي يافتيد؟، توضيح داد: پي بردن به اين رابطه برپايه پژوهش در آيين‌هاي نمايشي كهن مردم كميجان كه ريشه در بوم ايران چند هزار سال پيش دارد در اين يافته‌ها به‌دست آمد. بررسي زبان‌شناختي تاتي پراكنده در آسياي ميانه، زنجان، آذربايجان و وفس بخشي از اين مطالعه بود. از سوي ديگر دريافتيم برخي  آيين‌ها به دوره پارت‌ها برمي‌گردد، مانند گوسان‌ها كه در تفليس گرجستان به آن «مگوسان» مي‌گويند. پيگيري‌هاي بين‌المللي تا دانشگاه سن‌پطرزبورگ و يافتن چند قطعه عكس(فتوگراف شده) از اجراي آن آيين‌ها در آسياي ميانه نشان از ارتباط تطبيقي ميان مادها و تات‌هاي ايراني دارد.

اين پژوهشگر انسان‌شناس درباره تعداد آيين‌هاي نمايشي كه در اين كتاب آمده است، گفت: در اين كتاب جامع و تخصصي كه در حوزه انسان‌شناسي نمايش است، 48 آيين سنتي قديمي و دست اول و بيش از 37 آيين غيرنمايشي كهن كه از يافته‌هاي پژوهشي به دست آمده است، گردآوري شده‌اند.

عارف درباره كاركرد اين‌گونه پژوهش‌ها در ديگر حوزه‌ها، عنوان كرد: يافته‌هاي چهل‌وهشت‌گانه كتاب «كميجان» براي صدا و سيما، سازمان ميراث فرهنگي، دانشكده‌هاي سينما و تئاتر، تلويزيون و پژوهشكده مردم‌شناسي ايران كاربرد دارد. همچنين جامعه هنرهاي نمايشي نيز مي‌توانند از يافته‌هاي اين كتاب در تئاترهاي خياباني و صحنه‌اي استفاده كند.

عارف در پاسخ به اين سوال كه آيا در ديگر استان‌ها و شهرهاي ايران، چنين پژوهش‌هايي انجام شده و يا در حال انجام است؟ گفت: در اين حوزه پژوهش كاري انجام نشده است اما درباره آيين‌هاي سنتي قوم لر، كردها و كازروني‌ها پژوهش‌هايي انجام داده‌ايم كه امسال زير چاپ خواهد رفت.

محمد عارف، پژوهشگر و نويسنده داراي دكتراي تخصصي انسان‌شناسي هنر است، «باران و بوران»، «شب واقعه»، «پشت درهاي خاكي»، «شور شيرين» نام برخي از كتاب‌هاي اوست. وي در سال‌هاي 1389 و 1390 موفق به دريافت تنديس بلورين پژوهشگر برتر رشته هنر و معماري از دانشگاه آزاد اسلامي شده است. عارف همچنين سال 1391 به عنوان پژوهشگر برتر هنر و معماري در سراسر دانشگاه‌هاي ايران شناخته شده است.

كتاب «كميجان» (سرزمين شگفت‌انگيز تات‌ها و مادها؛ انسان‌شناسي نمايش) همراه با عكس و طرح‌هايي از آيين‌هاي سنتي اين منطقه، در 280 صفحه، شمارگان يك‌هزار و 100 نسخه و بهاي 15 هزار تومان از سوي انتشارات طهوري منتشر شد.


برچسب‌ها: دكتر محمد عارف - پژوهش گر - كتاب ها - مردم شناسي
+ نوشته شده در بیست و چهارم 1 1393ساعت 15:47  توسط محمد عارف | (3) نظر

انتشار شكار گراز طاق‌بستان از نظريه‌پردازي تا ثبت جهاني


كتاب «انيميشن 1500 ساله ايراني» درباره سنگ‌نگاره «شكار گراز» طاق‌بستان كرمانشاه به‌قلم محمد عارف، پژوهشگر انسان‌شناسي هنر به‌زودي منتشر خواهد شد. اين پژوهش باستانشناسي در حال گذراندن مراحل كرسي‌هاي نظريه‌پردازي است تا در يونسكو ثبت جهاني شود._
محمد عارف در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اظهار كرد: كتاب «انيميشن 1500 ساله ايراني» به بررسي سنگ‌نگاره «شكار گزار» در طاق بستان مي‌پردازد. اين كتاب با 9 دليل علمي و پژوهشي ثابت مي‌كند برخلاف نظريه‌هاي صاحب‌نظران جهاني مانند «گيرشمن»، «شين جي فوكاي» و «كريستين‌سن» كه هنرمند سنگ‌نگاره طاق‌بستان كرمانشاه در دوره ساسانيان را رومي معرفي مي‌كنند، او يك هنرمند ايراني بوده است.

اين پژوهشگر برتر هنر و معماري در ادامه افزود: از سوي ديگر سنگ‌نگاره شكار گراز بيانگر ايده انيميشن در آن دوره تاريخ ايران به‌شمار مي‌رود. اين اثر در سبك هنري متمايزتر از سبك نقاشي‌هاي همان دوره‌ها بر ديوار است. 

برچسب‌ها: دكتر محمد عارف - پژوهش گر - كتاب ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و چهارم 1 1393ساعت 15:40  توسط محمد عارف | (0) نظر

باران و بوران كتاب برتر اساتيد دانشگاه‌هاي استان مركزي شد


به گزارش وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي اراك؛ كتاب باران و بوران به نويسندگي دكتر محمد عارف عضو هيئت علمي دانشگاه ٱزاد اسلامي اراك عنوان كتاب تاليفي برتر اساتيد و اعضا هيئت علمي دانشگاه هاي استان مركزي را از آن خود كرد.

كتاب باران و بوران نوشته دكتر محمد عارف عضو هيئت علمي دانشگاه ٱزاد اسلامي اراك در هفته پژوهش سال 1392باكسب امتياز84 از 100، به عنوان كتاب تاليفي برتر اساتيد و اعضا هيئت علمي دانشگاه هاي استان مركزي انتخاب شد.

اين كتاب در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر استان مركزي تقدير شد و جايزه نخست كتاب برتر به همراه لوح ويژه را كسب كرد. 

اين عضو هيات علمي واحد اراك امسال نيز براي چهارمين سال متوالي به عنوان پژوهشگر دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي استان مركزي انتخاب شد و سه سال پژوهشگر برتر دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور و در سال 1391 نيز به عنوان پژوهشگر برتر هنر و معماري كل دانشگاههاي ايران برگزيده گرديده است.

شايان ذكر است كتاب باران و بوران در سال 1390 توسط انتشارات سلمان فارسي منتشر و تاكنون سه مرتبه تجديدچاپ و شش هزار نسخه از آن منتشر شده است. 

موضوع كتاب باران و بوران دفاع مقدس بوده و داراي ژانر كمدي است كه شامل بيست و پنج نمايشنامه كوچك مستند با گويش شيرازي، كازروني و بوشهري است.


برچسب‌ها: دكتر محمد عارف - كتاب ها - مردم شناسي
+ نوشته شده در بیست و چهارم 1 1393ساعت 15:37  توسط محمد عارف | (0) نظر

دكتر محمد عارف عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه هاي ايران را كسب كرد


دكتر محمد عارف بالاخره پس از 3 سال ركوردداري مقام برتر پژوهشي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي كشور، امسال با شايستگي هاي علمي و پژوهشي، تنديس برجسته ملي و جايزه نقدي مقام برتر رشته هاي هنري(سينما، تئاتر، موسيقي، گرافيك، نقاشي، عكاسي، هنرهاي تجسمي) و معماري كل دانشگاههاي ايران را از دست وزير علوم، تحقيقات و فناوري و معاون اول رييس جمهور اسلامي ايران دريافت كرد.

 سيزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر ايران در تاريخ 25 آذر 1391 در دانشگاه شهيد بهشتي تهران با حضور مقامات عالي رتبه كشور از برگزيدگان رشته هاي گوناگون كل دانشگاههاي ايران تجليل به عمل آمد.

دكتر محمد عارف، پژوهشگر، نويسنده و كارگردان هنرهاي نمايشي ايران كه در دهه ي گذشته بيشتر وقت خود را در حوزه ي انسان شناسي صرف كرده در سالهاي 1389 و 1390 با كسب امتياز لازم توانسته بود علاوه بر دريافت كسب مقام برتر پژوهشي علوم انساني، اجتماعي و هنر تمام دانشگاههاي دولتي و آزاد استان مركزي، جايزه و تنديس بلورين مقام برتر پژوهشگري دانشگاههاي آزاد اسلامي را دريافت كند. اما در سال 1391 بالاخره توانست با كسب 213.5 امتياز علاوه بر كسب مقام پژوهشگري برتر دانشگاه آزاد اسلامي ايران، توانست در سطح اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاههاي دولتي و آزاد و پيام نور، حايز كسب مقام پژوهشگري برتر هنر و معماري كشور گردد و تنديس برتر سال را از دست وزير علوم ايران دريافت كند.

يكي از دلايل موفقيت دكتر محمد عارف كوششهاي علمي و پژوهشي بينارشته اي و كاربردي در دو حوزه هنرهاي نمايشي و مردم شناسي است. همچنين اين پژوهشگر برتر دانشگاههاي ايران در تاريخ اول مهر 1391 با فيلمنامه سينمايي " روز تولد تو" از بين 327 اثر از فيلمنامه نويسان مطرح كشور، نامزد دريافت قلم طلايي بين المللي سينماي مقاومت گرديده بود. همچنين اين پژوهشگر، اول مهر سال جاري با فيلمنامه سينمايي"روز تولد تو" از بين 327 اثر از فيلمنامه‌نويسان مطرح كشور، نامزد دريافت قلم طلايي بين‌المللي سينماي مقاومت شد.


برچسب‌ها: دكتر محمد عارف - افتخارات - پژوهش گر
+ نوشته شده در بیست و چهارم 1 1393ساعت 15:24  توسط محمد عارف | (1) نظر